Barna- og nauðungarvinna

Kambstal_jarnamotta_jarnabakki

Kambstál ehf gerir sér grein fyrir hættu á því að verktakar á vegum okkar eða undirverktakar þeirra fylgi ekki reglum. Í því skyni hefur Kambstál meðal annars:

  • Sett kröfur í útboðsgögnum sem taka til barna- og nauðungarvinnu
  • Sett inn heimildarákvæði um riftun samninga við verktaka sem verða uppvísir að brotum á reglum íslensks vinnumarkaðar,
  • Gert kröfu um að reikningar vegna tiltekinnar aðkeyptrar vinnu megi ekki vera fyrir lengri tíma en rúma sjö tíma á sólarhring.
  • Gert kröfu í verksamningum um að launagreiðslur og tryggingar verktaka og undirverktaka þeirra séu í samræmi við íslensk lög.

Alþjóðlegt vottunarkerfi vegna barna- og nauðungarvinnu er ekki fyrir hendi. Kambstál á því erfitt með að staðfesta að slíkt fari ekki fram innan allrar virðiskeðju fyrirtækisins, t.d. í kaupum á vöru.

Yrði uppvíst um slíkt er að finna riftunarákvæði vegna slíkra brota í öllum útboðsgögnum Kambstáls. Þá liggja fyrir í lokadrögum siðareglur birgja Kambstáls og skráð verklag til að bregðast við upplýsingum um ætluð brot á þeim geta einnig leitt til þess að viðskiptum við viðkomandi birgi verði hætt.