Markmið til 2030

Kambstal_kolefnisspor_samsetning

Kambstál hefur sett sér metnaðarfull mælanleg markmið í sjálfbærni sem skal ná að fullu fyrir árið 2030.

Umhverfismál

Unnið er markvisst að Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem voru viðeigandi fyrir starfsemi Kambstál.

Kambstál verði að fullu kolefnisjafnað 2030:

Farið verður í að taka á öllum þáttum starfseminnar með það að markmiði að minnka kolefnisfótspor Kambstál eins og mögulegt er.

 • Minnka skal alla notkun eins og hægt er.
 • Öll flokkun og úrgangi starfseminnar og starfsmanna verði framúrskarandi.
 • Kolefnisnokun í samgöngum verði minnkuð um 60% á tímabilinu
 • Flugferðir starfsmanna verði minnkaðar eins og hægt er með fjarfundum eða öðrum lausnum.
 • Allar flugferðir verða kolefnisjafnaðar
 • Allt húsnæði Kambstál verði gert eins umhverfisvænt eins og kostur er.
 • Led lýsing, minnkun á rafmangi / hita með betri tækum og stýringu o.þ.h.
 • Öll efnanotkun verði minnkuð eins og hægt er og krafa gerð um umhverfisvænni efni.
 • Kambstál skal halda grænt bókhald.
 • Lokamarkmiðið er að öll starfsemi Kambstáls verði að fullu kolefnisjöfnuð án þess að kaupa utanaðkomandi kolefniseiningar.
Minnkun á notion pappírs:

Markmið Kambstál er að draga úr notkun skrifstofupappírs (A4) um 90%.

Minnkun eldsneytisnotkunar um 60%:

Markmið Kambstáls er að minnka losun gróðurhúsalofttegunda (CO2eq) vegna tækja og bifreiða um 60% Minnkunin verður m.a. með fjölgun rafmagnasbíla, metanbíla og taka upp deilibíla.

Dregið verði úr plastnotkun um 70%:

Allt plast verður úr endurunnu plasti. Einnig á að leggja áherslu á að birgjar okkar minnki plastnotkun í vörum sem við kaupum.

Blandaður og grófur úrgangur minnki um 30%:

Úrgangurinn er mjög svipaður milli ára og fer aðallega eftir verkefnum sem við eru í á hverjum tíma. Lögð verður áhersla á að minnka hann eins og hægt er og að hann verði allur flokkaður hjá okkur fyrir förgun.

Mannauðsmál

Hækka hlutfall kvenna í iðnaðarstörfum:

Því miður er hlutfall iðnmenntaðra kvenna mjög lágt en með því að leggja áherslu á að þær séu velkomnar hjá okkur ætti að vera hægt að auka hlutfallið jafnt og þétt.

Launamunur verði 0%:

Kambstál mun taka upp jafnlaunavottun.

Nýliðafræðsla:

Starfsfólk fái nýliðafræðslu Kambstáls innan tveggja vikna frá fyrsta starfsdegi. Þróðuð hefur verið námslína fyrir nýtt starfsfólk og setur Kambstál sér það markmið að fræða starfsfólk um allt fyrirtækið.

Samgögnustyrkur:

KAMBSTÁL býður starfsfólki upp á samgöngusamning í samræmi við reglur Ríkisskattstjóra. Markmiðið er að 50% þeirra sem eiga möguleika á því nýti samgöngusamninginn. 

Öryggismál

Öryggi starfsmanna:

Markmiðið er að Kambstál verði fyrirmyndarfyrirtæki í öryggismálum starfsmanna og nánasta umhverfis.

 • Gefin verið út vegleg öryggishandsbók sem allir starfsmenn hafa fengið.
 • Allir öryggisferlar er vel skilgreindir skv. ýtrustu stöðlum Vinnueftirlitsins.
 • Öll aðstaða og tæki hafa verið yfirfarin með tilliti til öryggismála og fá reglulega enduskoðun.
 • Áhættumat er gert fyrir öll stæri verkefni og allar vélar innahúss.
 • Rýmingaráætlun er til staðar fyrir eldsvoða.
 • Allir starfsmenn fara á skyndihjálparnámskeið og reglulega býðst endurmenntun.
 • Öllu starfsfólki er skylt að nota persónuhlýfar við öll störf sem þess krefjast og mun Kambstál útvega hlýfarnar.
 • Öryggisráð Kambstál fer yfir öll atvik sem upp koma í öryggismálum með það að markmiði að gera endurbætur til að fækka slysum.
 • Öll slys eða næstum slys ertu tilkynnt til Vinnueftirlits / lögreglu / trygginga eftir því sem við á.
Vörurýrnun:

Vörurýrnun í framleiðslu og þjónustu Kambstáls verði minni en 50% af meðalvörurýrnun í sambærilegum fyrirtækjum í Evrópu. Rýrnun ýtir undir sóun og það með aukið kolefnisfótspor.

Kostnaðar-/tekjueiningar

Framleiðsla:

?

?

?

Helsti innflutningur:

 

?

?

?